Powiedział mi ekspata: Hong Kong Dreaming

Naukę chińskiego rozpoczęła jeszcze w Polsce, a potem wymarzyła sobie [...]