Statystycznie biorąc dzieci

Na Filipinach żyje 38 970 000 dzieci. 33.4 % populacji [...]