[priv]: Stara bieda

W związku z tym, że podczas naszej dwutygodniowej blogowej nieobecności [...]