[FOTO] Laos w obrazkach. Rok 2010.

Wylądowaliśmy dziś w Laosie. Dla mnie to powrót w rejony [...]