[Bali]: Kremacja po królewsku

Ach, cóż to był za dzień! Ulicami Ubud przeszedł wielotysięczny [...]