Powiedział mi ekspata: Birma

Z jednej strony regularne przerwy w dostawach prądu, koszmarnie wolny [...]