Powiedział mi ekspata: Indie, Delhi

Podobno kocha się je albo nienawidzi. Z perspektywy turysty są [...]