Powrót do domu

Były 4 kraje, 3 strefy czasowe, 10 miast, 2 plaże, [...]