Foto: Za co lubię Mandalay (i okolice)

za gwar i barwy miejskich targowisk o poranku za wielki [...]