Powiedział mi ekspata: Na wsi w Japonii

Mieszkała już w Szwecji i Stanach Zjednoczonych, ale ostatecznie upodobała [...]