Powiedział mi ekspata: Pojechane Chiny

Do podjęcia decyzji o wyjeździe do Chin wystarczyła Jej zaledwie [...]