Powiedział mi ekspata: Arabia Saudyjska

Zwykle kojarzy się z bogatymi złożami ropy naftowej, równie bogatymi [...]