Osoby, które decydują się na samodzielne prowadzenie samochodu na Filipinach, zwłaszcza w Metro , powinny być świadome faktu, że zasady ruchu drogowego w tym kraju nieco odbiegają od zasad ruchu drogowego w Polsce. Poniżej kilka z najważniejszych przepisów.

Filipiny_Manila_Quezon_City, DSC_3732Zasady ogólne

– Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność, a gdy pojazd nie należy do kierującego, szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby skutkować zarysowaniem lakieru lub innymi uszkodzeniami pojazdu.

– Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze może być pewny, że inni uczestnicy tego ruchu nie przestrzegają oficjalnych przepisów ruchu drogowego, chyba że są obcokrajowcami lub kierują pojazdem pod wpływem alkoholu.

– Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli chyba, że inni uczestnicy ruchu drogowego również ignorują te polecenia i sygnały.

– Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
– traffic enforcer lub inna osoba ubrana w mundur,
– pracownik ochrony pilnujący pobliskiego bankomatu,
– bezdomny wskazujący wolne miejsca parkingowe,
– inne odważne osoby, które wkroczą na jezdnię i zaczną machać kończynami górnymi.

– Osoby, o których mowa w poprzednich punktach nigdy nie będą łatwo rozpoznawalne ani widoczne z dostatecznej odległości. W razie wątpliwości kierujący pojazdem powinien robić to samo co inni uczestnicy ruchu drogowego.

Filipiny_Manila_Santa_Cruz, DSC_2656Ruch pieszych

– Pieszy nie ma na drodze żadnych praw, może jednak przemieszczać się po pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

– Piesi idący jezdnią są obowiązani iść w sposób niezorganizowany, zmniejszając ryzyko potrącenia przez nadjeżdżający pojazd.

– Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany wykazać się szybkością i zwinnością.

– Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest zawsze dozwolone. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych nie ma pierwszeństwa przed pojazdem.

Ruch pojazdów – Zasady ogólne

– Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po dowolnej jezdni tak, aby skutecznie unikać kolizji.

Filipiny_Manila_Binondo, DSC_2632Prędkość i hamowanie

– Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością pozwalającą na płynne zajechanie drogi pojazdowi znajdującemu się na sąsiednim pasie, niezależnie warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

– Organ zarządzający ruchem na drogach może zasugerować kierowcy zmniejszenie lub zwiększenie prędkości, za pomocą znaków drogowych, jednakże ostateczna decyzja o prędkości pojazdu zależy tylko i wyłącznie od subiektywnej oceny kierującego pojazdem.

Włączanie się do ruchu

– Kierujący pojazdem, włąąc się do ruchu, jest obowiązany zdecydowanie rozpocząć manewr włączania się do ruchu i ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu tylko wtedy, gdy kieruje pojazdem o znacząco mniejszej masie i/lub ładowności lub gdy nadjeżdżający pojazd zaznacza swoją obecność sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi.

Filipiny_Manila_EDSA, DSC_3753Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

– Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu w dowolnym momencie, starając się uniknąć kolizji lub uszkodzenia własnego pojazdu.

– Kierujący pojazdem jest może zbliżyć się:
– do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
– do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w lewo.

– Kierujący pojazdem powinien unikać wczesnego i wyraźnego sygnalizować zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, aby nikt inny go nie ubiegł w wykonaniu tego manewru.

– Zawracanie możliwe jest zawsze, także w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej, na autostradzie oraz na drodze ekspresowej.

Wymijanie, omijanie i cofanie

– Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wymijaniu wykorzystać każdy odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zajechać drogę innemu pojazdowi lub zwiększyć prędkość.

– Przy omijaniu zachować jakiś odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zwiększyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo powinno odbywać się szybko i sprawnie.

Filipiny_Manila_Roxas_Boulevard, DSC_4190Wyprzedzanie

– Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
– ma odpowiednio większy lub szybszy samochód oraz sprawny sygnał dźwiękowy;
– kierujący, jadący za nim, który również rozpoczął wyprzedzanie nie będzie od niego szybszy;
– kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie jest samochodem policyjnym lub patrolem na autostradzie.

– Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu użyć sygnału dźwiękowego i dawać znaki światłami drogowymi.

– Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się z każdej jego strony.

– Sugeruje się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, gdyż i tak wszystkie wolniejsze pojazdy blokują lewy pas ruchu.

Filipiny_Manila_Binondo, DSC_2484Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

– Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego w dowolnym momencie i w każdych warunkach.

– Kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych zawsze, gdy jego przyciemniona szyba ogranicza pole widzenia.

– Kierujący pojazdem w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej smogiem, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami powinien włączyć światła awaryjne.

Porządek i ruchu na drogach – Przepisy porządkowe

– Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy tylko wówczas, gdy sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności zapięcia pasów przeszkadza im samym lub innym pasażerom pojazdu.

Filipiny_Manila_EDSA, DSC_2314Zatrzymanie i postój

– Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone w każdym miejscu i w każdych warunkach, jeśli tylko nikt nam nie urwie lusterka lub nie zarysuje lakieru.

– Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go tak, aby on sam oraz każdy z pasażerów mógł wygodnie opuścić pojazd.

– Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego jeśli krawężnik nie jest zbyt wysoki i nie grozi to uszkodzeniem elementów dekoracyjnych pojazdu.

– Zabrania się postoju na podjeździe do restauracji Drive-Thru.

Używanie świateł zewnętrznych

– Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania, świateł drogowych lub przednich świateł przeciwmgłowych kiedy tylko odczuje taką potrzebę.

Postanowienia końcowe

– Przypadkach niewymienionych w niniejszym wyciągu należy spodziewać się niespodziewanego i mieć oczy dookoła głowy.