Jazda bez trzymanki? Proszę bardzo! Jakiś czas temu popełniłem wpis opisujący realia ruchu drogowego na Filipinach. Po 2 latach mieszkania na wiemy już, że tutejsze zasady ruchu drogowego również obfitują w osobliwości (np. rodzice + dwoje + pies jadący na skuterze bez kasków, czy powszechne włączanie świateł awaryjnych podczas jazdy na wprost przez skrzyżowanie). Postanowiłem więc zebrać doświadczenia oraz obserwacje z tutejszych dróg i podzielić się z Wami kilkoma cennymi wskazówkami.

Zasady ogólne

 • Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze powinni założyć, że inni uczestnicy tego ruchu nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego.
 • Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są nie obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem, w szczególności gdy te osoby nie są w stanie zagrodzić nam drogi, ani później dogonić.
 • Znaki i sygnały drogowe wyrażają sugestie i porady dotyczące ruchu na drodze, które można swobodnie ignorować jeśli nie ma w pobliżu policjanta.

Ruch pieszych

 • Pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się, że pozostali uczestnicy ruchu drogowego go widzą i mogą przewidzieć jego kolejny ruch. Pieszy znajdujący się na drodze w żadnym przypadku nie ma pierwszeństwa przed pojazdem.

Ruch pojazdów

 • Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po lewej jezdni, chyba że uzna, że nawierzchnia prawej jezdni jest w lepszym stanie technicznym.
 • Kierujący pojazdem, włąąc się do ruchu, powinien okazać szczególne zdecydowanie oraz nie ustępować pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
 • Kierujący pojazdem powinien jechać z prędkością odpowiadającą jego indywidualnym preferencjom, nie uwzględniając warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i ężenia ruchu.
 • Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, nie musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, ani pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z lewej strony (chyba, że jest w wyjątkowo dobrym nastroju).
 • Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego na obszarze zabudowanym, nawet jeśli nie jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem.
 • Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
  • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem oraz dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
  • lub rupie indonezyjskie w kwocie wynegocjowanej z przedstawicielem uprawnionego organu.
 • Kierujący motocyklem oraz osoba przewożona takim pojazdem są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, z wyłączeniem sytuacji, w których ubiór kierującego oraz osoby przewożonej wskazuje na udział w ceremonii religijnej.

Porządek i ruchu na drogach

 • Obcokrajowiec kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany jak najszybciej opuścić miejsce zdarzenia, nie czekając na pojawienie się przedstawicieli lokalnych władz.
 • Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone w każdym w miejscu i w warunkach, niezależnie od dostatecznej widoczności pojazdu dla innych kierujących i utrudnienia ruchu drogowego.
 • Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, nie jest obowiązany przełączyć ich na światła mijania.

Szerokiej drogi!